Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 12 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 12

#23476
Markéta Jančová
Host

1.
LGBT by mělo být zařazeno do hodinových dotací v rámci rodinné a občanské výchovy, s tím, že by byl vytvořen úplně nový výukový blok, který by se vyučoval v již zavedených hodinách pro šesté až deváté třídy základní školy.

V šestých třídách by se žáci seznámili s tématem, probrali některé základní pojmy a také si zahráli hry, které jsou umístěny na konci příručky, a přečetli knihu Dva tátové a zvědavá holka od Davida a Michala Vaníčka.

V sedmých třídách by poté žáci rozšířili své znalosti základních pojmů, které by byly doplněny o orientace (heterosexualitu, homosexualitu i jiné), řekli by si něco o LGBT kultuře (filmech, knihách apod.). Na toto téma by si žáci mohli připravit prezentace. V poslední hodině by si také měli zahrát hry a měl by zbýt čas i na diskusi.

V osmých třídách by se žáci seznámili více do hloubky s orientacemi. Nově by se měli něco dozvědět o coming outu a také o sexu a genderu, na což by poté navazovala kapitola transsexuál, transgender. Učitelé mohou dát žákům za úkol připravit si prezentace na organizace, které se problematice věnují. Dále by měli být žáci seznámeni s kapitolou Země a místa Evropy, avšak na registrované partnerství a manželství budou vyhrazeny hodiny v deváté třídě. Měl by zbýt čas i na diskuse.

V devátých třídách by se měli žáci seznámit více do hloubky s kapitolou Země a místa Evropy. V těchto hodinách by také měly zaznít pojmy registrované partnerství a manželství. Dále by v devátých třídách měla být zavedena sexuální výchova, kde by se žáci seznámili s bezpečným sexem, metodami ochrany a také s tím, co lze nazývat rizikovým způsob života. V oddělených diskusích (tedy zvlášť chlapci a dívky) by se poté dále mělo hovořit o všem, co žáky z dané tématiky zajímá.

Časově v přepočtu na vyučovací hodiny by tedy v šestých třídách LGBT tématiku probírali žáci 4 hodiny, v sedmých třídách 6 hodin, v osmých třídách 12 hodin a v devátých třídách 14 hodin. Vše by mělo být přizpůsobeno věku žáků a také schopnosti soustředit se a porozumět dané problematice, proto se tedy žáci v šestých třídách začínají seznamovat s tématem a v devátých třídách poté probíhá sexuální výchova.

Příručku žáci získávají již v šestých třídách, avšak v osmé třídě je příručka doplněna ještě o brožuru s kapitolami označenými 14+. Žáci by měli být podporováni v samostudiu po celou dobu studia. Sami si mohou číst jiné kapitoly, než jsou probírány ve škole.

2.
Na příručku jsem se zatím soustředila pouze teoreticky. Prakticky jsem ji měla ověřit na základních školách v Hradci Králové. Kvůli koronavirové krizi, kdy jsou veškeré školy uzavřené, to bohužel nebylo možné. Mou práci bych tedy dále mohla rozšířit o ověření v praxi.