Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 12 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 12

#23466
Jan Nykl
Host

Dobrý den,

1. otázka
Tato aplikace je samozřejmě primárně určena pro předmět Číslicová technika (alternativní název: Digitální technika), ale vzhledem k tomu že se jedná o jeden z fundamentálnějších předmětů, informace, které v něm student získá se uplatňují v celé řadě specializovanějších předmětů (Mikroprocesorová technika, Elektronické počítače, atd.).
S tímto předmětem se můžete setkat na většině středních průmyslových a vysokých technických škol v oborech Elektronika a Informatika.
Na naší škole se tento předmět vyučuje v 2. ročnících v oborech Informatika a Elektrotechnika (2 hodiny teorie a 1 hodina praxe za týden) a v oboru Strojírenství(Mechatronika) v 3. a 4. ročníku (vždy 2 hodiny týdně).

2. otázka
Ano moje práce byla po dobu vývoje průběžně předávána učitelům na naší škole, kteří ji zkoušely se svojí třídou. Po zkoušce jsem dostal od učitelů zpětnou vazbu. Jednotlivé připomínky jak od žáků tak o učitelů samotných jsem se poté pokusil odstranit v další verzi aplikace. Takto proběhlo několik cyklů, ve kterých jsem vždy přidal některé funkcionality a zapracoval do aplikace připomínky.
Dále jsem o mluvil s některými žáky napřímo. Díky těmto rozhovorům jsem přidal i funkcionality, využitelné i žáky jiných oborů/předmětů (například takto vznikl nápad na umožnění jednoduchého stažení u některých vizualizací).
Při poslední zkoušce (chvíli před zavřením škol) jsem dostal už jenom pár připomínek, s tím že většina se zaobírala drobnými grafickými chybami (např. v mobilní verzi kus textu vyčnívá z tlačítka). Myslím si tedy že aplikace je připravená na to aby byla využitelná jak učiteli k výuce, tak žáky v samostudiu a procvičení látky.
Testy nejčastěji prováděli třídy 2. ročníku, konkrétně 2 třídy informatiků a 1 třída elektrotechniků.

O obou tématech hovořím i ve své práci, pro více informací nahlédněte prosím do ní.
Přeji vám všem příjemný den.