Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 13, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 13, 18

#23464
Alžběta Pražáková
Host

Dobrý den,

1) AR se opravdu poměrně hojně vyskytuje i ve školství. Jedná se primárně o vysoké školy, které na tato zařízení mají dostatek financí. Zejména pak na univerzitách se zaměřením na zdravotnictví. Například při studiu anatomie pomáhá studentům vizuální zobrazení jednotlivých orgánů v těle. Studenti si pak mohou orgány prohlížet zvětšené a ve 3D, to jim pomůže si vše lépe představit a zarýt do paměti. Takovouto výbornou aplikací je například Anatomy 4D, která s pomocí speciální učebnice zobrazuje orgány. Výhodou této metody je, že student vidí 3D model na svém mobilu či tabletu, ale všechny popisky jsou napsané v učebnici, tím pádem nemá problém s nepřehlednými popisky.

Další unikátní softwarem i hardwarem je zSpace. zSpace sestává ze speciálního monitoru, brýlí a tužky. Studenti si nasadí brýle, které jim zobrazí objekt na monitoru, například lidské tělo. Tento objekt mohou dále rozebírat pomocí již zmíněné tužky, například mohou oddělit pouze nervovou soustavu a tu si zblízka prohlížet nebo naopak jim ve vnitřní stavbě těla překáží v pozorování, tak jí zkrátka vyjmou. Výhodou je, že monitor je opravdu velký a studenti mají hodně volnosti co se týče manipulace s daným objektem. Po stranách se jim také ukazují popisky a doprovodné materiály. Tento způsob výuky se používá například na Lee High School v Houstonu. Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=YH3wXynPwX0

2) Dle mého názoru by nejlepší hardware pro AR ve výuce na SŠ byl jednoznačně tablet. Už dnes některé školy vlastní sadu tabletů a já si myslím, že se zde výuka s pomocí AR přímo nabízí. Tablety mají oproti mobilům větší displej, a to by skvěle vyřešilo problém s popisky a nepřehledností 3D modelů. Dále bych ze své zkušenosti řekla, že pro studenty by bylo atraktivnější učit se z technologie, která jim je stále bližší než jen koukat do černo-bíle učebnice. Zatím nemáme dostatek aplikací a materiálů na to, aby bylo možné učit pouze s pomocí AR a tabletů, a tak si myslím, že příležitostná hodina s tablety by pro oživení hodiny byla dobrá volba.

Samozřejmě ne každá škola disponuje sadou tabletů. V tom případě by se dali využít mobily, protože ty má dnes v podstatě každý. Tady by mohlo nastat více problémů. Aplikace by musela být bez relativně složitých obrázků a popisků.

Další možností jsou brýle pro AR, ty jsou pro většinu SŠ cenově náročné. Navíc AR brýle zatím nejsou o tolik lepší než tablety. Výhodou je že se nemusí držet v ruce a že lépe zobrazují AR, kromě toho se však nedají používat na nic jiného.