Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 16, 17 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 16, 17

#23463
Aneta Vacková
Host

Odpověď na 1. otázku:
Využití práce vidím zejména v rovině informační – mým cílem je rozšířit povědomí o existenci vesmírného práva a o problémech, které s touto oblastí souvisí. Třebaže se jedná o velmi specifické právní odvětví, některé problémy se dotýkají (nebo by se mohly dotknout) velkého počtu lidí, ne-li nás všech. Například vymezení vzdušného a kosmického prostoru úzce souvisí s leteckou dopravou, která je hojně využívána (ne sice zrovna v tuto chvíli, ale v této době obecně). Také to, jakým způsobem bude těžba zdrojů Měsíce a Marsu upravena – zda by veškeré zisky zůstaly v rukou těžebního státu, nebo zda by byly rozděleny i mezi rozvojové země, které by se nemohly na těžbě podílet přímo -, by mohlo ovlivnit ekonomický vývoj rozvojových států, což by samozřejmě mělo dopad i na každodenní životy obyvatel v těchto zemích. Jsem přesvědčena o tom, že čím více lidí bude s nedořešenými otázkami právního režimu vesmíru seznámeno, tím vyšší bude pravděpodobnost, že se začnou tyto problémy řešit.

V budoucnu bych ráda rozšířila své znalosti nejen o právním režimu kosmického prostoru, ale i o ostatních mezinárodních prostorech, a ráda bych se zaměřila na problematiku vymezení vzdušného a kosmického prostoru, která je v tuto chvíli nejaktuálnější a nejsnáze řešitelná. O samotném rozšiřování práce jsem zatím detailně nepřemýšlela, neboť bych nejprve ráda získala více znalostí a bližší informace k tomuto tématu. Určitou vizi mám, ale vše se bude odvíjet od dalšího studia.

Odpověď na 2. otázku:
Pokud budu uvažovat jak nízkou oběžnou dráhu Země, kde se nachází nejvíce kosmického smetí, tak vysokou oběžnou dráhu, kde jsou pozůstatky zejména z geostacionárních družic, celkem se okolo naší planety nachází okolo 900 000 objektů o velikosti 1 – 10 cm, a dalších 34 000 objektů větších než 10 cm – vycházím z odhadů Evropské kosmické agentury k únoru tohoto roku (https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers).