Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 7 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 7

#23460
Renáta Šormová
Host

1. otázka:
Toto téma mi je blízké z několika důvodů. Žiji na venkově a pocházím z rodiny, která se chovem domácích zvířat, ať už se jedná o drůbež či dobytek, zabývá již mnoho generací. Vždy jsem trpěla, když bylo nutné některé ze zvířat z jakéhokoliv důvodu porazit. Navíc mě přírodní vědy, jako chemie či biologie, baví již od základní školy. Proto když jsem hledala vhodné téma pro mou práci, byla jsem nadšená, když mi paní Pavlína Kellerová nabídla, zda bych se nechtěla problematikou parazitické červivosti malých přežvýkavců zabývat na molekulární úrovni. Také zvažuji studium na katedře molekulární biologie a biochemie organismů, a tato práce mi pomohla získat lepší představu o studiu a využití získaných znalostí v tomto oboru, o kterém si myslím, že má v budoucnosti veliký potenciál.

2. otázka:
Ano, opravdu jsem zvažovala, zda práci zařadit do oboru číslo 07, nebo do oboru číslo 08. Dle mého pochopení popisu oborů na oficiálních stránkách SOČ, si myslím, že problematika parazitické rezistence je blízká především zemědělcům a chovatelům po celém světě. Hemonchóza způsobuje snížení užitkovosti napadených jedinců a v návaznosti na tuto skutečnost i obrovské ekonomické ztráty. Pokud by byl můj výzkum úspěšný a alespoň z části by napomohl vývoji účinnějších metod a léčiv využitelných proti šíření H. contorta, jako první by pocítili změnu zejména již zmínění chovatelé a zemědělci. Proto jsem po pečlivém zvážení všech souvislostí a konzultaci s mentory usoudila, že mnou zvolené téma patří spíše do oboru 07.