Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 12 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 12

#23452
Jakub Vlk
Host

Odopvěď na otázku č.1:
Mnou zpracované téma bych zařadil do vzdělávacích oblastí Stavba a provoz strojů a Projektování a konstruování. Ve vzdělávací oblasti Stavba a provoz strojů je to část 3 Stroje a zařízení, konkrétně pracovní stroje a zařízení, hnací stroje a menší měrou i ostatní témata. V oblasti Projektování a konstruování je to část 1 a 4, tedy Strojní součásti a spoje a Technická dokumenatce. V části Strojní součásti a spoje se moje práce vtahuje například k tématu potrubí a jeho příslušenství a spoje a utěsňování strojních součástí. V části Technická dokumentace se jedná skoro o všechna témata. Celkově moje práce zasahuje do více vzdělávacích oblastí a propujuje více témat. V obou oblastech jsme toto téma probírali ve 4. ročníku v předmětu Stavba a provoz strojů a v předmětu Stavba a prvoz strojů – cvičení. Hodinová dotace pro předmět Stavba a provoz strojů je 12 vyučovacích hodin a pro předmět Stavba a provoz strojů – cvičení je to 8 vyučovacích hodin.

Odpověď na otázku č.2:
Ano, moje práce byla ověřena v praxi. Svoji práci jsem prezentoval při předmětu Stavba a provoz strojů svým spolužákům, bohužel ale jednom jednou, plány mi zhatila epidemie koronaviru. Počet respondentů byl 19 z celkových 21 žáků v mé třídě, 2 nebyli přítomni. Jejich zpětná vazba, jak už jsem uvedl v mé prezentaci, byla kladná a měl jsem z ní velikou radost. Spolužákům se učební pomůcka líbila a také mi sdělili, že po názorné ukázce, jak čerpadlo pracuje, už problematiku lépe chápou a že se jim princip čerpadla zdá jednodušší, když vidí, co se uvnitř při práci děje.