Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 7 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 7

#23451
Ondřej Hadaš
Host

1. otázka – Jak se pohybuje cenová relace zvířete lemuru kata, je rozdíl ceny mezi samcem a samicí?
Jako u většiny exotických zvířat je cena samice výrazně vyšší než u samce. Cena samce se pohybuje okolo 35 tisíc korun, zatímco samice se prodává v ceně zhruba 50 tisíc korun. Cenová relace množícího se páru se pohybuje okolo 100 tisíc korun. Kromě nákupu lze však využít i depozit, kdy deponované zvíře zůstává majetkem původního chovatele, ale nachází se u jiného chovatele, který se o zvíře stará, platí výdaje (za stravu, veterináře a podobně) a v případě březosti připadají narozená mláďata chovateli, který zvíře sice nevlastní, ale nachází se v jeho chovu a stará se o něj, proto depozit funguje nejčastěji u párů nebo samiček. Dále mezi chovateli a zoologickými zahradami probíhá výměna různých druhů zvířat podle potřeby, kdy jsou cenové rozdíly dopláceny, nebo i zanedbány. Aby někdo mohl chovat lemury kata, musí mít povolení pro chov primátů, který uděluje příslušná krajská veterinární správa.

2. otázka – Mají ve svém přirozeném prostředí lemuři nějaké nepřátele?
Na Madagaskaru, kde žijí, mezi jejich přirozené nepřátele patří především fosy, patřící do řádu šelem. Další ohrožení pro ně představuje řád dravců, například jestřábec madagaskarský nebo káně madagaskarské, což je zřejmé i z chování lemurů v zajetí, kdy zpozorní a vyluzují poplašné zvuky při přítomnosti dravců, ale i letadel nebo rogal. Ze studenokrevných je to především hroznýš madagaskarský. Před blížícím se nebezpečí se lemuři varují výstražnými zvuky, které se, jak jsem zpozoroval, intonačně mění v závislosti na podnětu (například se liší u psa a letadla). Výrazně je ohrožují i domestikovaní psi a kočky. Podstatným ohrožením pro ně jsou i lidé, kteří je sice přímo neloví (původní obyvatelé lemury považovali díky jejich skřekům za duchy předků), ale ohrožují je plošným kácením lesů pro zemědělskou půdu a tím je připravují o přirozené prostředí.