Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 1, 2 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 1, 2

#23450
Pavla Čižinská
Host

otázka č.1 – Podmínkou je, aby původní funkce byla tzv. funkce prostá, tzn. pro x_1≠x_2 je y_1≠y_2. Pozn.: Pokud omezíme definiční obor původní funkce tak, aby funkce byla prostá v novém definičním oboru, pak můžeme inverzní funkci definovat.
otázka č.2 – Derivace funkce v bodě je číslo( směrnice tečny). Například pro funkci y=x^2, je derivace v bodě x=3 y=6. Derivace funkce na intervalu je funkce. Například pro funkci y=x^2 na intervalu (-∞;∞) je to funkce y=2x.Tzn.když dosadím do derivace na intervalu dané číslo dostanu derivaci v tomto bodě(funkční hodnotu).