Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 9 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 9

#23445
Matyáš Háze
Host

Odpověď na první otázku:
Cena materiálu použitého na turbínu s čerpadlem( bez započítané práce) je skoro srovnatelná s čerpadly běžně dostupnými(například čerpadly do studní). Samozřejmě výsledná cena i s cenou práce je mnohonásobně vyšší a v porovnání co dokáže koupené čerpadlo za stejnou cenu, tak je můj výrobek velmi neekonomický. Co se týče životnosti, tak zatím čerpadlo funguje druhou sezonu bez větších poruch a v případě poruchy je celé čerpadlo velmi jednoduché na opravu.
Odpověď na druhou otázku:
Zdvihový objem čerpadla se rovná asi 15 ml ( je zde ztráta přes ucpávku). Jelikož čerpadlo nevyužívá celé energie turbíny ani při nejmenším průtoku, tak počet zdvihů za minutu je při otevření turbíny 6 mm asi 75 za minutu. Z tohoto mi pak vyšel průtok v minutě, tj. 1,13 l/min. Hodinový průtok 67,5 l/h a celkové načerpané množství za den- 1620 l. Samozřejmě množství se může lišit podle míry utažení ucpávky a při větším průtoku turbínou je samozřejmě větší.