Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 1, 2 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 1, 2

#23441
Štěpán Filip
Host

Odpovoděď na 1.otázku:
Na začátku fotonásobiče se nachází fotokatoda. Dopadající foton z fotokatody vyrazí fotoelektrickým jevem elektron, který je následně směrován na dynody. Dynody jsou elektrody, které elektrony pomocí elektrického napětí urychlí. Urychlené elektrony dopadají na další dynody, kde se díky sekundární emisi zvyšuje počet emitovaných elektronů. Po řadě těchto dynod proud vyčteme pomocí anody, na kterou dopadnou vzniklé elektrony. Takovéto fotonásobiče zvládnou detekovat i 1 foton.
Odpověď na 2 otázku:
Z výpočtu jsem neodčítal alfa částice přírodního pozadí, které detektor zachytí během 25 hodinového měření. Během mého měření pozadí došlo před kamerou zhruba k 60 rozpadům. Tento malý počet rozpadů ovlivnil minimálně výsledný histogram a šel zanedbat.
Během měření byla kamera a měřený filtr v klidu. Vzdálenost filtru od čipu byla stálá. Takže jsem mohl vypustit možnost změny stínění vrstvou vzduchu mezi filtrem a čipem kamery. Pokud by se vzdálenost měnila, měnily by se i energie dopadajících alfa částic.
Kamera a filtr byly umístěny v krabici, která zamezila odfouknutí rozpadových produktů z filtru. Předpokládal jsem proto stálý počet produktů, jejichž počet se snižoval pouze jaderným rozpadem a žádným jiným okolním vlivem.
Atmosférický tlak se během měření nijak zásadně neměnil. Velká změna by mohla zvýšit počet molekul vzduchu mezi čipem a filtrem, což by vedlo k vyššímu stínění. Se změnou stínění v průběhu měření jsem nepočítal.