Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 1, 2 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 1, 2

#23422
Marek Bláha
Host

1. otázka – Principy v mé práci jsem se snažil vyložit obecně a co možná nejsrozumitelněji. Dané podmínky jsem nezvolil pro demonstraci reálné situace, nýbrž pro demonstraci principů, na jejichž základě vztahy fungují. Ke zvolení těchto konkrétních hodnot mě vedla snaha o to, aby hned při prvním pohledu byly čtenáři jisté vztahy patrné – 100 % jsem zvolil pro „intuitivnost“ dělení celého čísla 1 a pro dobu jednoho roku jsem se rozhodl proto, abych názorně demonstroval vztah mezi dělitelem a mocnitelem. Dle mého názoru takto zvolený příklad negativní vliv na budoucí finanční gramotnost čtenáře nemá, naopak si myslím, že zvolená čísla snáze přiblíží čtenáři dané vztahy a umožní plynulý postup k chápání vztahů následujících.
2. otázka – V mé práci jsem se snažil vyložit zejména teoretické základy. Právě jejich dostatečné pochopení je pro další témata klíčové. Dle mého názoru si tak právě díky dostatečně „hlubokému“ pochopení snadno čtenář problematiku spoření, ač v mé práci neprobíranou, představí. Spoření a splácení půjčky je zároveň téma velmi rozsáhlé, a čtenář by se mohl začít cítit zahlcen – práce je ostatně i nyní značně rozsáhlá. Celkově jsem se tedy zaměřil spíše na důsledné vysvětlení základů – i skrze řešené příklady – a konkrétnějším tématům, jako je právě spoření a splácení půjčky, se mohu věnovat například v další práci.