Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 14 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 14

#23419
Jana Nývltová
Host

Odborná porota krajského kola SOČ oboru 14 se rozhodla soutěžícím nedávat doplňující otázky.