Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 13, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 13, 18

#23412
Jana Nývltová
Host

Karolína Kopecká
Micro:bit – programovatelný mikropočítač
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové

1. otázka – Jde o výukové lekce (viz str. 8), může autorka vysvětlit, co se má, žák/žákyně naučit např. v lekci 3? Uveďte výukové cíle.