Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 16, 17 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 16, 17

#23410
Jana Nývltová
Host

David Chaloupka
Volební systém do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, 54101 Trutnov

1. otázka – Kolik času vám zabralo modelování výsledků voleb podle jednotlivých volebních systémů?
2. otázka – Volba konkrétního volebního systému je často dilematem mezi tím, co od něj očekáváme: A) požadavek na stabilní většinovou vládu VS. B) dostatečná reprezentativnost výsledku, která odpovídá názorové pestrosti ve společnosti. Kdybyste měl tu možnost navrhnout systém, který by v maximální možné míře vycházel vstříc oběma očekáváním, jak by vypadal? (nemusíte jít do detailů matematických vzorců, stačí obecné vymezení základních znaků)