Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 16, 17 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 16, 17

#23409
Jana Nývltová
Host

Alžběta Medková
Možnosti využití historického filmu ve výuce dějepisu
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s.r.o, Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové 3

1. otázka – V pracovním listu u filmu Pelíšky jsem našel celou řadu nesrovnalostí. Mohla byste nám sdělit, jaké odpovědi jste očekávala? Jak souvisí vydání … zákoníku s filmem Pelíšky?
V roce …….. vyhrála komunistická strana volby do parlamentu.
V roce 1950 byl vydán nový ……. zákoník.
V roce ….. překročila …… vojska hranice Československa a tím zahájila ….. let trvající totalitu.
2. otázka – Představte si, že jsme se ocitli v roce 2050 a v dějepise se učíme o vývoji v letech 1989-2019. Jaký film byste doporučila k seznámení s nějakou klíčovou ekonomickou, společenskou či politickou událostí tohoto období, či vystihující nějaké specifické poměry, změny, mentalitu obyvatelstva atd.? Na co byste se při analýze tohoto filmu se studenty / žáky zaměřila? (není nutné zpracovávat pracovní list, stačí v několika bodech vystihnout, co by bylo předmětem výkladu, co byste na daném tématu chtěla studentům / žákům demonstrovat)