Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 13, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 13, 18

#23404
Jana Nývltová
Host

Ivana Knoulichová
Použitelnost software
První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 50003 Hradec Králové

1. otázka – V závěru práce i prezentace autorka uvádí, že výsledky ověřila „kvantitativním výzkumem“. Jaké statistické metody použila ke zpracování dat a ověření hypotéz?
2. otázka – Autorka uvádí, že si ověřila, že lidé různého věku a s různými zkušenostmi vnímají přehlednost a celý e-shop rozdílně. Navrhuje autorka nějaká doporučení, která mohou uživatelskou přívětivost e-shopu zlepšit pro všechny zkoumané skupiny?