Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 12 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 12

#23403
Jana Nývltová
Host

Matyáš Novotný
Vliv působení ekologických faktorů na morfologickou a anatomickou stavbu rostlin
První Soukromé Jazykové Gymnázium, Brandlova, 875, 500 03 Hradec Králové

1. otázka – Pokuste se zařadit Vámi zpracované téma do RVP (ŠVP) s hodinovou dotací v ročnících a předmětech.
2. otázka – Byla Vaše práce ověřována v praxi? Pokud ano s jakou zpětnou vazbou (stručně). Uveďte i počet respondentů při ověřování.