Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 12 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 12

#23401
Jana Nývltová
Host

Jan Nykl
Webové aplikace pro popdoru výuky číslicové techniky
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

1. otázka – Pokuste se zařadit Vámi zpracované téma do RVP (ŠVP) s hodinovou dotací v ročnících a předmětech.
2. otázka – Byla Vaše práce ověřována v praxi? Pokud ano s jakou zpětnou vazbou (stručně). Uveďte i počet respondentů při ověřování.