Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 12 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 12

#23399
Jana Nývltová
Host

Jakub Vlk
Tvorba hydrodynamického radiálního čerpadla jako učební pomůcky
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové

1. otázka – Pokuste se zařadit Vámi zpracované téma do RVP (ŠVP) s hodinovou dotací v ročnících a předmětech.
2. otázka – Byla Vaše práce ověřována v praxi? Pokud ano s jakou zpětnou vazbou (stručně). Uveďte i počet respondentů při ověřování.