Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 9 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 9

#23390
Jana Nývltová
Host

Matyáš Háze
Využití energie velmi malého vodního toku
Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, 547 01 Náchod

1. otázka – Jaký by mohl být rozdíl v ceně při použití tohoto zařízení ve srovnání s běžným čerpadlem napájeným z elektrické sítě (v souvislosti s pořizovacími náklady a životností jednotlivých částí).
2. otázka – Pokud máte v práci uvedeno, že za den je dodané množství vody do výšky 12 m cca 1600l/den (myslí se tím čas 24 hodin) a jsou v práci uvedeny rozměry plunžru a zdvih. Víme skutečný objemový průtok na výstupu a k tomu příslušné otáčky turbíny? Nemáme nějaký nesoulad v první větě 7.2?