Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 9 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 9

#23389
Jana Nývltová
Host

Jiří Šírek
Elektromotorem poháněný Longboard
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

1. otázka – Byla by možnost hlídání vnitřní teploty v napájecím modulu? (při různém zatížení se ohřívají akumulátory)
2. otázka – Jaké okolnosti Vás vedly k volbě modulu ozubených kol 2mm, jaké jsou šířky všech ozubených kol, proč je zvolen dvoustupňový převod a z jakého důvodu je celkové převodové číslo voleno 4?