Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 4, 8

#23387
Jana Nývltová
Host

Miroslava Lorencová
Srovnání efektivity práce českých záchranných stanic pro handicapované živočichy se zaměřením na záchrannou stanici v Jaroměři včetně pozorování exemplárního příkladu záchrany mláděte Delichon urbicum
Jiráskovo gymnázium Náchod, Řezníčkova, 451, 547 01 Náchod

1. otázka – Co se skrývá pod pojmem druhová ochrana přírody a životního prostředí ve vztahu k záchranným stanicím?
2. otázka – Porovnejte význam záchrany zraněných a hendikepovaných živočichů záchrannými stanicemi s jinými formami druhové ochrany