Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 6 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 6

#23379
Jana Nývltová
Host

Helena Petráňová
Optimalizace disoluční zkoušky pro různé lékové formy tadalafilu, ibuprofenu a apremilastu měřené pomocí UV – VIS spektrometrie
První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 50003 Hradec Králové 3

1. otázka – Dokázala byste jmenovat odchylky k jakým může, na rozdíl od Vámi simulovaných podmínek, docházet v lidském těle. Může ovlivňovat vstřebávání léčiva i přijatá strava, nebo druh stravy (např. pomeranč?, léky proti překyselení?).
2. otázka – Mají Vámi zjištěná data i význam pro stanovení dávkování léčiv? Které z Vámi analyzovaných vzorků léčiv byste doporučila jako léčiva s rychlým nástupem účinku?