Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 6 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 6

#23376
Jana Nývltová
Host

Pavel Fridrich
Hypertenze v dětství a dospívání
Biskupské gymnázium, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové

1. otázka – Jako riziko rozvoje hypertenze lze považovat i vysoký normální tlak. Kolik respondentů spadalo do této kategorie a jaká doporučení byste v případě záchytu těchto hodnot respondentům nabídl?
2. otázka – Jaká metoda byla zvolena k měření krevního tlaku a proč? (Dle prezentace je to pravděpodobně metoda oscilometrická, tato informace však není uvedena ve Vaší práci. Stejně tak bychom považovali za vhodné, aby se v práci, pro úplnost, vyskytovaly všechny naměřené hodnoty a zjištěné údaje od respondentů.)
3. otázka – Napadlo Vás srovnat měření oscilometrickou metodou s klasickou metodou auskultační? Jakou výhodu má oscilometrická metoda? Měřil jste rozdíly na obou pažích? Šlo jen o jedno opakované měření u jednoho respondenta v jeden den, na kterém zakládáte Váš průzkum? Lze tyto získané hodnoty považovat za vypovídající? Víte, na základě čeho lze pacientovi určit diagnózu hypertenze?