Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 4, 8 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 4, 8

#23372
Jana Nývltová
Host

Pavlína Křepčíková
Barvy pylu
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68, Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové

1. otázka – Je možné stanovit podíl (%), v jakém jsou zastoupeny jednotlivé druhy rostlin ve zkoumaném pylu?
2. otázka – Jakým způsobem jste ověřovala výskyt a kvetení rostlin na studovaných lokalitách?