Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 3 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 3

#23369
Jana Nývltová
Host

Jakub Ježek
Kyselina sírová
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Řezníčkova, 541, 547 01 Náchod

1. otázka – Proč jste volil rozpouštění hřebíku po dobu právě 18 dnů a uvedené koncentrace kyseliny? Můžete vysvětlit či zdůvodnit, jakou souvislost to má s řešeným problémem?
2. otázka – Jaký závěr z provedené práce vyplývá pro převoz kyseliny sírové železnými cisternami, tj. s řešeným inženýrským problémem, jak uvádíte v práci?