Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 3 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 3

#23368
Jana Nývltová
Host

Nikola Eva Mádlová
Syntéza potenciálních antituberkulotik
První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové

1. otázka – Vzhledem k tomu, že byla práce vedena na vysokoškolském pracovišti pod dozorem odborníků, není z ní zcela patrný Váš vlastní přínos. Specifikujte prosím Váš vlastní podíl na práci v laboratoři, které zmíněné kroky jste prováděla samostatně a které jsou výsledkem týmové práce?
2. otázka – U syntetizovaných látek byly prováděny následné analýzy (NMR, stanovení teploty tání, CHNS analýza), jaký je jejich princip, postup provedení a k čemu přesně slouží?
3. otázka – Ke své práci jste přiložila přílohy. Můžete vysvětlit jejich význam, který v práci postrádáme?