Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 3 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 3

#23367
Jana Nývltová
Host

Anna Prouzová
Syntéza derivátů kombretafuranonu
Biskupské gymnázium, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové

1. otázka – Vzhledem k tomu, že byla práce vedena na vysokoškolském pracovišti pod dozorem odborníků, není z ní zcela patrný Váš vlastní přínos. Specifikujte prosím Váš vlastní podíl na práci v laboratoři, které zmíněné kroky jste prováděla samostatně a které jsou výsledkem týmové práce?
2. otázka – Můžete nám konkrétněji popsat, co bylo příčinou, že výsledný cyklopentenon 11 byl izolován v celkovém výtěžku 2 %? Vysvětlete vaši hypotézu nesprávně zvolené syntetické cesty.
3. otázka – Můžete nám podrobněji vysvětlit pojem cyklizace esteru?