Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17 Odpověď na téma: 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17

#23358
Miroslav Harant
Host

Dobrý den, níže zasílám mé odpovědi na Vaše otázky. Odpovědi jsem vkládal už včera, ale příspěvek (ačkoliv na některých místech je napsáno, že jsem jej vložil) se nikde nezobrazuje. Zkusím ho tak rozdělit do dvou částí a snad se mi podaří ho zveřejnit.

1) Vedl jste i osobní rozhovory se seniory o dané věci?
Se seniory jsem vedl pouze krátké rozhovory během osobního oslovování respondentů dotazníku na akci Dny seniorů 2019 pořádané centrem Život 90 v Praze. Rozhovory nebyly nijak strukturované ani zaznamenané, šlo spíše jen o konverzování v rámci vyplňování dotazníku. Z osobních výpovědí však vyplývá to samé jako z jeho výsledků – tedy že senioři, kteří používají e-mail, se s hoaxy v naprosté většině případů někdy setkali, často opakovaně. Samotný termín „hoax“ však znalo naprosté minimum oslovených, většinou bylo třeba ukázat konkrétní příklady nebo často se opakující fráze. Hloubkové rozhovory jsem však nerealizoval, v teoretické části jsem se však částečně zmiňoval o antropologickém výzkumu Anthropictures „Média, informační technologie a lidé 55+“ z roku 2018, jenž částečně stojí právě i na hloubkových rozhovorech se seniory.

2) Myslíte si, že by mělo smysl zkoumat pohled třetí strany, třeba příbuzných?
Podle mě by to mohl být zajímavý doplněk celkového obrazu o problematice hoaxů mezi seniory, nemyslím si však, že by výsledky případného podobného výzkumu byly nějakým způsobem zásadní, dle mého názoru by se pohled příbuzných lišil případ od případu. V případech, se kterými jsem se setkal osobně, příbuzní buď zaujali postoj odmítavý a snažili se seniora v rodině od hoaxů odradit, nebo laxní. Co by však mohlo z této problematiky něco vypovídat, pak možná průzkum, jak často přeposílatelé hoaxů šíří tyto texty i mezi členy rodiny, popř. jak široký rodinný okruh oslovují.

3) V kontextu šíření hoaxů také zmiňujete průběh prezidentských voleb v ČR v letech 2013 a 2018. Je z hlediska popisované problematiky patrný mezi těmito roky (kampaněmi) nějaký zásadnější rozdíl?
Výrazný rozdíl mezi texty z těchto období jsem nezaznamenal. Ve skutečnosti toho měly více společného než naopak – ve všech případech se zaměřovaly na diskreditaci hlavního protikandidáta Miloše Zemana. O M. Zemanovi konkrétně se pak prakticky nezmiňovaly. Jediný patrný rozdíl mezi těmito prezidentskými kampaněmi je, že útoky na J. Drahoše jsou poněkud primitivnější (např. zpomalené video z konference, které je vydáváno za záznam, kde je J. Drahoš podnapilý), což přisuzuji především tomu, že K. Schwarzenberg se na poli vrcholné politiky pohyboval mnohem déle a dalo se u něj najít větší množství událostí z minulosti pro následnou misinterpretaci. Kromě toho zde však nějaký markantní rozdíl zaznamenán nebyl.