Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ – spojený obor 04 a 08 Odpověď na téma: 42. KK SOČ – spojený obor 04 a 08

#23351
Miroslava Fatková
Host

Vážené studentky, vážení studenti,
otázky k soutěžním pracím SOČ pro obory 04-biologie a 08-ochrana a tvorba životního prostředí budou do fóra SOČ pro jednotlivé práce zadány v pondělí 11. 5. 2020 v 8:00 hodin a budete mít 2 hodiny na vypracování odpovědí. V 10.00 si porota stáhne Vaše odpovědi k dalšímu vyhodnocení.