Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 7 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 7

#23346
Monika Peroutková
Host

1. místo Martin Antl (Gymnázium Chotěboř)
Název práce: Včelařův rok

Jedná se o pěkně strukturovanou a přehlednou práci, autor zvolil velmi zajímavé téma. Jeho cílem bylo zvýšit zájem mladých lidí o chov včel a zprostředkovat informace o chovu včel dalším skupinám lidí (např. učitelům). Práce obsahuje velmi cenné informace, cíl práce byl splněn. Práce obsahuje zajímavé přílohy.
Soutěžící během online prezentace přehlídky krajského kola SOČ odpověděl na všechny položené dotazy poroty.

2. místo Jan Wasserbauer Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Název práce: Kůrovcová kalamita

Soutěžící předložil práci, která se věnuje velmi aktuálnímu tématu – „kůrovcové kalamitě“. Práce je pěkně strukturovaná. Z textu jsou patrné dva cíle. Autor řešil jednak vývoj cen dřeva v souvislosti s postupující kalamitou. Tento cíl byl naplněn, čtenář se zde dočte konkrétní výsledky. Druhým cílem bylo sledování zdraví stromů ve zvolené lokalitě. Bohužel k tomuto cíli práce je možné nalézt v textu pouze dílčí výsledky – autor zde popisuje škůdce – lýkožrouta smrkového, jeho vývojová stádia a vzhled. K samotnému sledování zdraví stromů nejsou v práci žádné postupy, ba ani výsledky.
Během online přehlídky SOČ soutěžící neodpověděl na položené otázky.

Děkujeme, že jste se práci SOČ věnovali a přejeme hodně štěstí v dalších činnostech. Porotci oboru 7.