Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 9 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 9

#23345
Monika Peroutková
Host

1 Štěpkovač, Petr Pešek
Hezká, nápaditá a nejlepší prezentace se spoustou obrázků – 28 stran + v příloze je konstrukční dokumentace – výpočty + výkresy + modely v Inventoru. Jedná se o zcela původní řešení konstrukce pro následnou výrobu štěpkovače. V dokumentaci jsou fotky vyrobených dílů, ale není jasné, zda je celek hotov a zda je funkční.
2 Konstrukce raketových motorů na kapalné pohonné látky, Jakub Svoboda
Prezentace hezká, hezký přednes. Práce je formálně správně, některé obrázky, grafy schémata a tabulky jsou převzaté v původní verzi. Zaujalo mne svolení k publikaci převzatých obrázků. Částečně vymodelováno. Není mi jasná velikost navrženého raketového motoru – jeho rozměry? Výpočty a řešení převzaté z internetu.
3 Elektrický lis na plechovky, František Dobrovolný
Vlastní práce je velice krátká, ale je doplněna bohatou přílohou, která dokumentuje konstruktérskou činnost soutěžícího. Jedná se o originální řešení konstrukce lisu na plechovky s důrazem na ekologické chování člověka. Výhodou je funkční řešení, ale postrádáme v prezentaci zdokumentovanou funkčnost – například video zachycující práci lisu na plechovky. Postrádáme konstrukční výpočty.
4 Srovnání městské hromadné dopravy Prahy a Vídně, Vojtěch Křepinský
Práce je formálně správně, hezky zpracovaná. Porovnávání je hodně subjektivní – jak výběr kritérií, tak i závěry. Lepší je srovnání poměrové – na počet cestujících nebo obyvatel, na průměrný plat, atd. Hezký závěr by byl návrh nějakého konkrétního řešení na zlepšení stávajícího stavu – například grafické ikony pro orientaci v MHD v Praze.

Oceňujeme práce všech studentů a chtěli bychom každému poděkovat, že se rozhodli zúčastnit SOČ. Tato činnost se může hodit do budoucího povolání. Přejeme všem hodně štěstí! Porotci oboru 9.