Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 12 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 12

#23336
Martin Bohuslav
Host

Výsledky:
1. Učební pomůcka s PLC „S7 1200″2. CRISPR/Cas9: didaktické pomůcky3. Oheň, učební pomůcka ve výuce chemie4. Pomůcka pro měření horní a dolní propusti

1. místo – Velké množství vlastní práce, práce je velmi komplexní, dobře napsaná, splňuje všechny náležitosti, z hlediska soutěžního oboru je dobře využitelná při výuce, má široké možnosti využití.                 Hlavní nedostatek spatřujeme v tom, že chybí vlastní videoprezentace a ukázka práce s přístroji, krátké instruktážní video v rámci obhajoby…., pokud se chcete vyhnout zveřejňování videa na internetu, tak zvolte jinou platformu a domluvte se na předání nebo poslání videa porotě. Video můžete ještě vytvořit pro celostátní kolo. Byla by škoda v celostátním kole mít takovýto handicap.

Všechny tři zbývající práce byly téměř na stejné úrovni. Rozhodnout o dalším pořadí nebylo vůbec jednoduché.

2. místo – ceníme si, že jsi si vybrala takové složité a odborné téma, náročné na zpracování. Nevýhodou je, že didaktické využití není příliš velké, možná by bylo lepší, zamyslet se nad formou dotazníku, jestli je nejvhodnější.

3. místo – oceňujeme, že jsi si vybral atraktivní a zajímavé téma, videa jsi hezky natočil a sestříhal a mohou se dobře využít k motivaci studentů pro studium chemie. Doporučili bychom klást větší důraz na odbornou správnost a chybí tomu něco nového a vlastního, co by obohatilo didaktiku chemie.

4. místo – určitě chceme vyzdvihnout množství vlastní práce a vlastní iniciativu a samostatnost. Chyběla nám vlastní videoprezentace, u teoretických věcí mohly být uvedené zdroje a určitě by šla zdokonalit i formální stránka práce.

Děkujeme za váš čas, kdy jste se věnovali něčemu navíc, co jste dělat nemuseli. Přejeme vám další úspěchy ve studiu a v dalším životě.
S pozdravem porota SOČ – Martin Bohuslav, Marek Hučín a Šárka Pelikánová.