Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota G: pedagogika – kultura Odpověď na téma: Porota G: pedagogika – kultura

#23324
Markéta Janíková
Host

Výsledky v oboru č. 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

1. Petr Navrátil – Analýza vztahu mezi závislostním chováním na internetu a kognitivními funkcemi u adolescentů – práce automaticky postupuje do celostátního kola
2. Klára Kuběnová – Vliv vzdělávacích systémů na kognitivní vlastnosti dětí v mladším školním věku – práce po domluvě členů komise půjde do licitace o možnost postupu do celostátního kola
3. Nikol Baierová – Seznámení dětí mateřských škol se základy chemie

4. Lucie Ritzingerová – Problematika vzdělávání dětí v sociálně vyloučených lokalitách
5. Taťána Krpcová, Aleš Socha – Analýza kvality spánku středoškolských studentů
6. Michaela Čárková – Romská menšina a předsudky, které ji provázejí
7. Kateřina Slaběňáková – Bilingvní výchova dítěte aneb Kolik jazyků umíš
8. Klára Grejtáková – Masoví vrazi
9. Soňa Fialová – Veganství a reakce společnosti
10. Johan Paul – Tvorba deskové hry
11. Magdaléna Zajícová – Lidé a sny
12. Markéta Prauzková – Tlak genderových stereotypů na děti
13. Julie Jančálková – Vegetariánství