Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#23320
Jiří Šalajka
Host

Optimalizace syntézy redukovaného grafen oxidu pro aplikaci v Ramanově spektroskopii

Dobrý den,
Děkuji za připomínky. Natočit video v domácích podmínkách bylo velmi složité a byl jsem rád, že se mi ho povedlo alespoň nějak natočit. Pokud bych dostal možnost postoupit dále, chtěl bych video natočit znovu. Vzhledem k uvolňujícím opatření by mi zřejmě mohl tentokrát někdo při natáčení videa pomoci, což by mohlo zvýšit jeho kvalitu.

1. Jak dlouho se grafenem a Ramanovou spektroskopií zabýváte? Kam jste se za ten rok posunul? Nemám namysli jen to, co si přečteme v práci, ale také to, jak se cítíte v laboratoři, nad čím dalším jste bádal.
Grafenem se zabývám na odborné úrovni cca od dubna 2018. Dříve jsem si o nanomateriálech pouze četl spíše z pohledu vědeckopopulárního, ale od tohoto data jsem se přesunul na odbornou literaturu, bohužel ale zejména zahraniční, protože i když čeští vědci mají veliký vědecký potenciál a jsou nesmírně produktivní, tak o nich stále není moc slyšet. Jsem nesmírně rád, že můžu spolupracovat s RCPTM, nejplodnějším centrem v ČR zabývající se výzkumem nanomateriálů.

Ramanovou spektroskopií se zabývám od října 2018. Musím říci, že posun je za ten rok až neskutečný. Ramanova spektroskopie je velmi komplexní metoda. Zejména při aplikaci metody GERS/SERS se může člověk setkat s velkým množstvím problému, které je schopný řešit teprve, když má velké množství zkušeností. Před rokem jsem byl schopný pouze zkalibrovat spektrometr a změřit jednoduší vzorky, které jsem poté složitě počítačově analyzoval. Vše mi zabralo dříve výrazně více času než teď. Nyní jsem si stále vědom, že se mám kam posouvat, ale už jsem schopný vyřešit i problémy jako zvolení správné vlnové délky kvůli fotodegradačním/elektrickým jevům. Jsem schopný i lépe ovládat intenzitu laseru tak aby měřené spektrum bylo nejlépe excitované. Příprava složitějších vzorků mi také nedělá problémy. Vím, kdy zvolit jaký substrát apod. Vím, jaké pásy jsou ve spektru nejdůležitější, a co který značí, jakou kvalitu má spektru atd. Pokrok je zkrátka opravdu veliký.

Práce v chemické laboratoři mě neskutečně baví a naplňuje. V laboratoři jsem se za poslední rok posunul ještě více. Na syntéze redukovaného grafen oxidu se dá překvapivě spousta věcí zkazit. V RCPTM mě naučili, že člověk musí být v tomto oboru neskutečně trpělivý. Musí být velmi přesný, protože i miligramy nebo desetiny mikrolitrů mohou v tomto případě hrát roli. Musí pracovat tak, aby nezhodnotil vzorky. Musí provést neskutečné množství experimentů s nejistými výsledky. Kromě toho musí být schopný navrhovat a upravovat parametry syntézy. Výsledky průběžně analyzovat, aby věděl, jakým směrem má jít.
V RCPTM kladli důraz na to, abych se naučil samostatnosti a vedl si sám „svůj výzkum“. Do ničeho mě nenutili. Když se jich člověk zeptal na odbornou radu, tak rádi pomohli, ale sami se bránili tomu, aby nějak více zasahovali do průběhu práce. Co mi velmi pomohlo, bylo to, že každý týden chtěli vidět zhodnocení nových výsledků, ke kterým naznačili pouze svůj odborný názor a nechali už na člověku, co si z toho vezme…

Jakmile se opět rozvolní opatření, chci opět pokračovat v bádání. Ramanova spektroskopie je úžasná královská metoda, nicméně si myslím, že je bohužel zbytečně opomíjena v praxi. Jelikož si myslím, že se toto jen tak nezmění, tak se chci zabývat raději trošičku odlišnou cestou. Chci se nadále zabývat syntézou nanomateriálu, ale na odbornější a komplexnější úrovni. Mým snem je aplikovat vyrobené materiály v praxi, zejména v potravinářství, ke kterému hodně inklinuji.

2. V obhajobě používáte množné číslo – zabývali jsme se… kolik spolupracovníků jste měl a jaký byl váš přínos k dosažení získaných výsledků?
Množné číslo používám z toho důvodu, že nám naše paní profesorka češtiny na gymnáziu často kladla na srdce, že při využití autorského plurálu zní výsledky věrohodněji a lépe. Protože mi její rady ještě nikdy neuškodily, tak si je vždy kladu na srdce.

Spolupracoval jsem pouze se svojí vedoucí práce. Ta mi na začátku dala 2 odborné články a řekla, že rešerše jsou dál už jenom v mojí snaze a že pokud budu chtít nějaký konkrétní článek, tak mi ho zajistí. (Nemám předplatné vědeckých časopisů na rozdíl od RCPTM.) Dále se mnou provedla první jednoduchou syntézu a navedla mě, jak bych mohl dále pokračovat. Dále už se mnou spolupracovala téměř jen na teoretické úrovni. Všechny ostatní typy syntéz jsem si sám vyhledal v odborné literatuře, stejně jako celou teoretickou část. V laboratoři jsem si mohl provádět syntézy, jak jsem chtěl já. Jak jsem již zmínil, každý týden chtěla vidět výsledky z předchozího týdne a vědět čím se budu zabývat. Obvykle si to jen vyslechla a dále nekomentovala. Tím jsem jí moc vděčný, protože si troufám říct, že můj podíl na práci je tak 98%. Tímto bych jí chtěl znovu moc děkovat.
Na konci jsem ji požádal o recenzi práce, do které opět téměř nezasahovala. Zde se recenze účastnil i její kolega, zkušenější oponent, který taktéž nezasahoval skoro vůbec do práce.

Pěkný den,