Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#23310
Daniel Myšák
Host

Važená poroto, zdravím Vás z Opavy a zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:

1. Proč jste zvolil právě elektroforézu a ne jinou metodu analytické chemie?

Metoda kapilární elektroforézy poskytuje univerzální analýzu s krátkými časy a s vysokou přesností, v mém případě je přesnost „micromoly na litr“. Samotná elektroforéza slouží k separaci analytů, jejich následná detekce již probíhá díky UV detektoru nebo vodivostnímu detektoru a jiným detektorům se specifickými vlastnostmi pro analýzu určitých látek, ať už z biochemie nebo anorganické chemie.

2. V jakém časovém horizontu od odběru vzorků se dostanete jejich zpracování? Je vždy sběrná nádoba naplněna po okraj, nebo je v ní uzavřen i vzduch?

V mém případě se jednalo o 1 až 2 týdny od sběru, jelikož jsem dojížděl do Prahy jednou za měsíc a četnost srážek v poslední době je značně kolísavá. Samotné nádobky obsahovaly se vzorky i vzduch, ten ovšem nemá nijak zásadní podíl na změně koncentrací aniontů ve vzorku. Náplň nádobek až po okraj by jistě zvýšila přesnost, ale v případě mých dostupných metod sběru to postačovalo. Záleželo také na srážkovém úhrnu, ale v elektroforéze stačí minimální množství vzorku pro analýzu.
Samotná anlýza jednoho vzorku zabere cca 20 minut.

3. V práci používáte zkratku CTAB, která není v práci vysvětlena, doplníte tuto informaci?

Omlouvám se, to je má chyba, tuto zkratku nemám nikde vysvětlenou napřímo, ale v anotaci je napsán celý její název. Je to „cetyltrimethylamonium bromid“. Později jsem ji psal již jen ve zkratce.

Co se týče projektů AIR SILESIA, AIR BORDER a CLEANBORDER je to velmi zajímavý tip do budoucna, děkuji za něj. V mé práci šlo primárně o stanovení kvalitní metody analýzy chloridů, síranů a dusičnanů. Případné využití této metody vyžaduje její dlouhodobé používaní s velkým množství vzorků z co nějrozsáhlejší oblasti.

Závěrem děkuji za položené dotazy a věřím, že mé odpovědi byly srozumitelné a dostačující.

S pozdravem
Daniel Myšák