Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23299
Martin Hlaváč
Host

Vážení, všem blahopřejeme k Vašim pracím. Všechny jsou pěkné. Tady rozhodovaly opravdu drobnosti a maličkosti.

1. místo a postup Natálie Hájková a Zuzana Harasimová
Sledování biologického oživení čistíren odpadních vod, čistírenská biologie, význam a výskyt indikačních organismů při čištění odpadních vod

2. místo a doporučený postup (licitace) Vladan Vítek
Stanovení koncentrace iontů vybraných kovů ve vybraných tocích v Ostravě

3. místo Jan Michálek, Pavel Pískovský
Využití větrných elektráren na území ČR a srovnání jejich emisí s jinými zdroji elektrické energie

4. místo Kateřina Jarošová
Monitoring výskytu jmelí podél řeky Moravice