Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota C : chemie – zdravotnictví Odpověď na téma: Porota C : chemie – zdravotnictví

#23291
Renata Milerová
Host

Max Mrštík, Ondřej Ježowicz
Gymnázium Olgy Havlové
Syntéza nových derivátů dihydropteridinonu s potenciální biologickou aktivitou
Práce je velmi zajímavá, odborně na výši, kazí ji jen některé nepřesnosti, na několika místech zvláštní čeština, pár formálních nedostatků. Prezentace byla připravena dobře, ale z velké dálky je prezentujícímu špatně rozumět.
Otázky:
1. Jak dlouho jste se na projektu výzkumné skupiny Dr. Lucie Brulíkové podíleli? Jaký přesně byl váš přínos pro práci skupiny? V čem přesně spočívala vaše optimalizace metody?
2. Uvádíte řadu instrumentálních analytických metod a dalších pojmů pouze zkratkou, bez uvedení názvu a vysvětlení principu (NMR, LC-MS, APCI zdroj, …). Stejně tak neuvádíte čistotu používaných chemikálií.
Uveďte prosím názvy těchto analytických metod a pojmů. Uveďte, které z analýz jste skutečně prováděli.
3. Tabulka 1 není v práci dostatečně okomentována. Výhody jsou doplněny ve videu. Srovnáním výhod a nevýhod jednotlivých metod, uveďte, co bylo rozhodující pro volbu syntézy na pevné fázi.

Jiří Šalajka
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
Optimalizace syntézy redukovaného grafen oxidu pro aplikaci v Ramanově spektroskopii
– práce navazující na loňskou úspěšnou SOČ, opět na vysoké úrovni, při prezentaci se více zaměřte na diváka 🙂
Otázky:
1. Jak dlouho se grafenem a Ramanovou spektroskopií zabýváte? Kam jste se za ten rok posunul? Nemám namysli jen to, co si přečtemě v práci, ale také to, jak se cítíte v laboratoři, nad čím dalším jste bádal.
2. V obhajobě používáte množné číslo – zabývali jsme se… kolik spolupracovníků jste měl a jaký byl váš přínos k dosažení získaných výsledků?

Daniel Myšák
Mendelovo gymnázium Opava
Stanovení chloridů, síranů a dusičnanů z kyselých dešťů za pomoci kapilární elektroforézy
– práce chemika, experimentátora a cestovatele, dlouhodobý sběr vzorků, správné číslování citací, jen by to chtělo trochu více zpřehlednit výsledky
Podnět pro Vás: Významným problémem v příhraničí Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství je zhoršená kvalita ovzduší. Ačkoli se problematika znečištěného ovzduší v uvedené oblasti začíná pozvolna řešit, žádná významná nadnárodní opatření zatím nebyla přijata. Probíhají diskuse o významu jednotlivých skupin zdrojů a vlivu dosud provedených opatření (lokální topeniště/doprava/průmyslové zdroje/české zdroje/polské zdroje). Možná by vás mohly zajímat projekty jako AIR BORDER, starší jsou pak CLEANBORDER a AIR SILESIA.
Otázky:
1. Proč jste zvolil právě elektroforézu a ne jinou metodu analytické chemie?
2. V jakém časovém horizontu od odběru vzorků se dostanete jejich zpracování? Je vždy sběrná nádoba naplněna po okraj, nebo je v ní uzavřen i vzduch?
3. V práci používáte zkratku CTAB, která není v práci vysvětlena, doplníte tuto informaci?