Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23287
Martin Hlaváč
Host

Natálie Hájková a Zuzana Harasimová
Sledování biologického oživení čistíren odpadních vod, čistírenská biologie, význam a výskyt indikačních organismů při čištění odpadních vod

mikroorganismy jste určovali dle klíče samy, nebo Vám byly odborníkem určeny?