Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23286
Martin Beránek
Host

1) Ano, mnou zmíněné problémy jsou jen střípkem celé mozaiky. V současné době jsou obrovským problémem parazité, kterým současné mnou popsané problémy částečně vyhovují, a prospívají jim. V současné době je nejdiskutovanějším parazitem Varroasis apium, která má v poslední době spolu s teplými zimami katastrofální vliv na úmrtnost. Z toho to důvodu také Evropská unie vynakládá nemalé peníze na dotace léčby a snahu vymýtit tohoto parazita. I přes všechny tyto snahy, zaznamenávám mezi okolními včelaři za letošní zimu až 75% úhyn včelstev. Problémem do budoucna by také mohla být invaze sršně mandarínského, který se stále více přibližuje k našemu území, a jehož agresivní chovaní ke včelám, by mohlo být pro naše neadaptované včely fatální.

2) Ve vlastnictví jsme k minulému roku 11 včelstev, s tím že ne všechna byla plnohodnotná (2 včelstva vzniklé z roje, 1 včelstvo bez matky). Po letošní zimě náš inventář čítá již pouze 2 silná včelstva a 2 slabá (z těchto včelstev se nepředpokládají vysoké výnosy.) Jedno včelstvo je zmíněno z důvodu vlastnictví jediné váhy. Pro orientační účely včelaře jedna váha stačí, z toho to důvodu vznikl daný datový výstup. Mezi negativa, můžu zmínit určitě časový a ekonomický aspekt. Ve chvíli kdy si člověk pořídí veškeré nelevné vybavení bylo by hloupé využívat jej pouze k obhospodařování jediného úlu. Také z časového hlediska se jedná o nesmysl, většinu času spolkne chystání vybavení a příprava proto, ale jednotlivá starost je pak minimální. Z hlediska „včelařského“ se jedná také o nesmysl, včelař tak přichází o variabilitu. Kupříkladu při úmrtí matky může reagovat vytvořením vlastního oddělku či spojením včelstva.

3) Matky mají žihadlo uzpůsobené jako kladélko, ale nepřichází o svou funkci zbraně, která matka neváhá pro prosazení své dominance použít