Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP Odpověď na téma: Porota A: Biologie – zemědělství – TOŽP

#23285
Martin Hlaváč
Host

Marie Graclíková
Blahopřejeme k úspěšnému zpracování SOČ na téma Měření vlastností různých odrůd domácích moštovaných jablek.
Obsadila jste 1. místo, Vaše práce je doporučena k postupu do celostátního kola.
Doporučení: přehlednější výstupy zkoumání a zjištěných dat, více vzorků zimních odrůd a porovnání aspoň s několika letními odrůdami jablek.