Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 10 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 10

#23277
Martin Klusáček
Host

Já děkuji soutěžícím p. Pipkovi, p. Štefáčkovi a sl. Fučíkové za odpovědi na moje otázky. Další otázky na vás nemám. Děkuji vám, že jste se soutěže SOČ zúčastnili, že jste se zabývali zajímavými problémy, dotáhli je minimálně do prototypu a napsali o nich velmi kvalitní zprávy jak po stránce obsahové, tak formální. Zvítězit bohužel může jen jeden, tak doufám, že se nám v našem rozhodování podaří být co nejspravedlivější.
M. Klusáček