Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota D : Učební pomůcky- ekonomie Odpověď na téma: Porota D : Učební pomůcky- ekonomie

#23247
Silvie Kempová
Host

Pěkné dopoledne. Za celou komisi oběma studentkám děkuji za krásné a přínosné vytvoření soutěžních prací. Gratuluji a přeji hodně úspěchů v celostátním kole a dalších soutěžích.

1. místo s postupem do celostátního kola: Nela Klusová
název práce: Stereomikroskop ve výuce biologie a přírodopisu
název školy: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, příspěvková organizace
odkaz na video: https://youtu.be/mX7cyX5Y9qI 

Práce je velmi zdařilá, výborně zpracovaná po odborné i formální stránce. Teoretická část je logicky provázána s částí výzkumnou. Práce obsahuje dotazníkové šetření, které zahrnuje 110 respondentů a výsledky dotazníku jsou doplněny podrobnou analýzou. Oceňujeme vytvoření podrobné brožury, která obsahuje 68 protokolů a CD, na kterém se nachází 335 fotografií a 16 videí. Ve videoprezentaci vyzdvihujeme dobré prezentační a komunikační dovednosti.