Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 3,4 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 3,4

#23244
Vítězslav Havlíček
Host

Dobrý den, paní Havlínová,
mé odpovědi na položené dotazy jsou:
1. Bioinformatice se věnuji od minulého roku od začátku práce na výzkumu. Na začátku projektu jsem byl detailně seznámen se základy bioinformatiky, které jsem si doplnil přečtením knihy Úvod do praktické bioinformatiky (Cvrčková, 2006). Zde jsem se podrobně seznámil s veřejně používanými databázemi a programy. Během práce jsem vybíral vhodné programy a servery, což zahrnovalo čtení mnoha odborných článků v angličtině o těchto metodách.
2. Moderované a nemoderované databáze mají své klady a zápory. Moderovaná databáze se ukazuje jako spolehlivější varianta. Data do této databáze jsou přijímána podle určitých kritérií a předchozích referencí a správce nad nimi má kontrolu. Do nemoderovaných databází může vkládat svá data kdokoliv. Data však musí být uváděna ve správném formátu. Závěrem bych řekl, že moderované databáze obsahují spolehlivá a ověřená data, ale neobsahují tolik dat jako nemoderované databáze. Nemoderované databáze sekvenčních dat (např. NCBI GenBank) obsahují velké množství dat, a proto není v lidských silách celý jejich obsah kontrolovat na rozdíl od moderovaných databází proteinových struktur (např. RCSB Protein Data Bank). Lepší možnost tedy záleží vždy na tom, jaká data hledáme.
Děkuji za dotazy.
Vítězslav Havlíček