Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#23242
Adéla Svobodová
Host

Dobrý den,
posílám odpovědi pro paní Chalupovou.
1. U tohoto typu dat jde o celkový trend, kde vzhledem ke komplexitě datového souboru hodnota R není tolik důležitá. Na druhou část otázky nelze odpovědět pomocí procent, míra ovlivnění se může lišit napříč respondenty. Důležitý je vztah ke sledovanému faktoru. Pokud bychom chtěli zkoumat i ovlivnění jinými faktory, byl by zapotřebí kompletní psychosociologický profil každého respondenta, což v podmínkách SOČ není reálné.
2. Za nezávislou proměnou jsme označily odpověď respondenta v našem dotazníku, nezávisle proměnná (x) totiž není zatížena odchylkou. Za závislou proměnou (y) jsme označily poměr prstů, protože ten odchylkou zatížen je. Zavedly jsme to tak, jelikož toto rozdělení se standardně používá v námi užité statistické metodě. Sledujeme tedy, jak se mění závislá proměnná (y) v závislosti nezávislé proměnné (x).
3. Naše práce by se nejlépe hodila do sociální antropologie, což je humanitní obor, proto jsme zvolily obor 14, jehož předmětem je několik humanitních věd, do kterých naše práce také zapadá. Domníváme se, že biologická část naší práce tvoří asi třetinu (34 %) našeho výzkumu, mnohem důležitější je část psychologická a sociologická, navíc je naším tématem volný čas.
Adéla Svobodová