Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#23234
Nina Křížová
Host

Dobrý den,
1) nějaké srovnání zastoupení psychopatů u hasičů s běžnou populací
Srovnat hasiče s ostatními profesemi bych chtěla v budoucnu, až budu pokračovat ve svém výzkumu. Jakési zastoupení „běžné populace“ představují i dobrovolní hasiči, protože jsou to lidé, kteří mají jinou profesi a bytí dobrovolným hasičem je jen jejich zájmová činnost. S tím, že by se dobrovolní hasiči označovali za psychopaty, jsem se nesetkala. Právě proto pro mě byly jejich výsledky překvapující.

2) Opravdu je mezi hasiči tak vysoká míra psychopatie? Přece jen i autor testu sám tvrdí, že jde o střední hodnoty.
Myslím, že jsem nikde neuváděla, že by hasiči měli nějak extra vysokou míru psychopatie. Vyšší míru psychopatie jsem zaznamenala jen párkrát, nejvyšší hodnotou bylo 64 % a to je podle autora hodnoceno jako „average“, tedy průměrná hodnota psychopatie. Už se ale jedná o vyšší hodnoty, než bych očekávala u „běžných“ osob, protože autor je označuje jako průměrné psychopaty. Nemyslím si, že je nutné, aby někdo byl 100% psychopat. Už jen fakt, že je někdo průměrný psychopat, je podle mě dostatečné označení psychopata.

3) Kdo je autorem české verze té ankety? Jde o to, že mi občas nesedí anglický originál a český překlad (například u poslední otázky)
Autorem české verze jsem já. Snažila jsem se o to vyjít z ankety Kevina Duttona a co nejvíce ji přiblížit Čechům. Nepřekládala jsem to úplně doslovně, ale snažila jsem se zachovat myšlenku otázky. Snažila jsem se o lepší českou formulaci, než kterou by byl doslovný překlad. Pořadí otázek jsem srovnala takto z toho důvodu, aby nejosobnější otázky byly až na závěr, abych respondenty „nevyděsila“ hned na začátku dotazníku.