Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#23217
Nina Křížová
Host

Dobrý den,
ospovídám na dotazy:
Jak si vysvětluješ výsledky dobrovolných hasičů?
Výsledky dobrovolných hasičů pro mě byly poněkud překvapující. Jednou z možný interpretacích je to, že zatímco profesionálové musí zvládat strach pokaždé, když jsou v práci, jsou na něj zvyklí a umí s ním pracovat, dobrovolní hasiči se setkávají s obdobnými situacemi jenom nárazově a nemají tedy čas a možnost vyrovnávat se se strachem nějak dlouhodoběji (chybí jim zkušenost). Musí tedy mít v sobě emoci strachu potlačenou, aby ve chvíli, kdy se v takové situaci ocitnou, nepanikařili a nemuseli se pokoušet strach zvládnout. Absence strachu tedy potvrzuje definici psychopatie, kterou jsem používala (tedy že chybí propojení mezi centrem strachu a uvědomění si ho). To by mělo vysvětlovat vyšší výsledky.

Setkala ses osobně s negativním a kladným psychopatem? Které projevy Tě okamžitě upozornily, o který druh psychopata jde?
Vzhledem k tomu, že s velkou částí respondentů jsem se osobně setkala, pravděpodobně jsem se setkala i s těmi, kteří dosáhli větší míry psychopatie. Bylo to ale v době před tím, než jsem se o psychopaty začala zajímat, tudíž jsem si to pravděpodobně neuvědomila. To, že bych se setkala s negativním psychopatem, si také nevybavuji.
Samozřejmě je tu možnost, která se neříká úplně snadno, ale i můj otec vyplňoval anketu. Dohodli jsme se, že nebudu vědět, které odpovědi jsou ty jeho, ale musím vzít i možnost, že i on dosáhl vyšších výsledků. Pokud bych ho tedy měla označit za psychopata, se kterým se setkávám, rozhodně bych ho označila za toho dobrého. U toho tvrzení vycházím především z tříobloukového modelu Christophera Patricka, který říká, že dobří psychopati jsou ti, jejichž dominující rys je odvaha. U mého otce rozhodně odvaha je dominujícím rysem celé jeho osobnosti, protože si opravdu jen stěží uvědomuji situace, kdy jsem viděla, že i on má strach. Nikdy to však nebyl projev plný strachu, spíše se jednalo o takové náznaky strachu. Podle Patrickova modelu by se u něj měly objevovat další rysy – nebržděnost a podlost. Myslím, že je těžké říct, zda se u mě citově blízké osoby tyto rysy objevují, ale asi ano. Rozhodně však nejsou dominující.