Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 12 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 12

#23216
Michal Liška, Patrik Morkus, Mikoláš Horák
Host

Dobrý den,

K první otázce: Ve škole jsme se učili programovat řídící systémy PLC S7-200 v programovacím prostředí Step 7 Micro/WIN, tudíž s programovacími jazyky LAD a FBD jsme již byli seznámeni. Avšak museli jsme se naučit s celým novým rozsáhlým programovacím prostředím TIAPortal V15.1, které se dnes běžně využívá v průmyslu. Studovali jsme manuál a datasheet k PLC S7-1200, abychom důkladně znali potřebné hodnoty a parametry. Kromě toho jsme se museli blíže seznámit s programem AutoCAD pro tvorbu výkresů potřebných pro výrobu některých částí.

Problémy, se kterými jsme se setkali, byly například časová náročnost a především financování celého projektu, které probíhalo formou dotací z fondu EU, na které jsme čekali přes jeden rok, během kterého jsme na naší práci nemohli pracovat. Řešili jsme i vhodné pracovní prostory, kde bychom mohli všech osmnáct kusů pomůcek vyrábět, naprogramovat a následně uskladnit, což jsme nakonec vyřešili dílnou, kterou vlastí příbuzný jednoho z nás. Problémy nastaly i při navazování programové komunikace mezi PC a PLC – museli jsme tedy najít způsob, jakým by komunikace probíhala bez problému.

Videoprezentaci jsme se rozhodli neudělat, protože ani jeden z nás neměl vytvořený youtube kanál a nepřáli jsme si být veřejně na videu na internetu – nevyhovoval nám tedy způsob odevzdání videoprezentace odkazem na youtube. Od začátku soutěže jsme počítali s osobní prezentací naší práce v „uzavřeném“ kolektivu soutěže, nikoliv s veřejně dostupným zveřejňováním našeho videa. Chápeme, že současná situace si vyžádala rychlé alternativní řešení touto formou, která nám však bohužel nevyhovovala.