Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#23214
Eliška Josková
Host

Dobrý den,
posílám odpovědi pro pana Lukáše Chrástu.

1. Čtením na středních a jiných školách se jistě zabývala spousta lidí, proto by mě zajímalo, jaké je srovnání s jinými pracemi, ať už z hlediska času (např. 10 let zpátky) nebo geograficky (Česko vs jiné státy).

Jak jsem již v práci zmiňovala, neobjevila jsem žádné výzkumy, které by se zabývali středoškoláky. Všechny výzkumy byly prováděny u dětí do 15 let. Důkladně jsem prostudovala výzkumy PISA, PIRLS a RLS. Byly to největší výzkumy prováděné na území České republiky. Z časového ani geografického hlediska jsem výzkumy nesrovnávala ve své práci, pouze jsem uváděla zajímavé výsledky těchto výzkumů.

2. Přináší práce nějaký nový vhled do problematiky četby? Jde mi o to, že u některých otázek (kniha jako dárek, rodiče jako čtenářský vzor) se dá snadno odhadnout výsledek i bez dotazníku.

Pro mne je v práci určitě nový vhled do problematiky četby. Díky této práci jsem měla možnost nahlédnout na jiné typy škol. Zjistila jsem, jaký mají studenti postoj k četbě a jak moc mají četbu rádi nebo neradi. Ano, některé otázky se daly odhadnout i bez dotazníků, ale stále to byl jen odhad a já to chtěla mít ve své práci potvrzeno a nedělat jen nějaké odhady.

3. V závěru zmiňujete možnost udělat analýzu týdenního programu respondentů a najít místo pro četbu. Dovedete si představit udělat něco takového pro více než 200 lidí?

Představit si to dovedu. Bylo by to asi velice náročné, ale myslím si, že na rozšíření práce bych měla dostatek času. Malý zádrhel tohoto rozšíření je, že nevím, zda by s tím všichni studenti souhlasili. Dotazník byl zadán anonymně, ale toto rozšíření by v anonymitě pravděpodobně nešlo. Proto bych to nechala na studentovi, zda by měl zájem najít si čas na četbu a zpracovat týdenní program. Domnívám se, že by to určitě nebylo více jak 200 lidí.