Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#23213
Adéla Svobodová
Host

Dobrý den,
posílám odpovědi pro pana Hánu.
Předměty v našem výzkumu jsme pro naše účely rozdělily do dvoupólového spektra, aby bylo možné popsat souvislost s poměrem prstů, to by na dvojdimenzionálním či ještě složitějším spektru možné nebylo. Vycházely jsme zejména z výzkumů popsaných v knize Pohlaví od profesora psychologie Richarda A. Lippy, který se tam odkazuje na množství výzkumů a metaanalýz zaměřených na toto téma. S výzkumy Vámi jmenovaných psychologů a neurologa jsme nepracovaly, ani jsme na ně nenarazily nikde v literatuře, ze které jsme vycházely, proto si bez nastudování jejich výzkumu nedovolím srovnávat s nimi naši práci.
Poměr druhého a čtvrtého prstu sám o sobě nic neovlivňuje, pouze souvisí s mnoha aspekty lidského života, které jsou spolu s ním ovlivněny prenatálním testosteronem, jak je popsáno v teoretické části práce, vizte kapitolu 2. 1. 4., odkazy jsou také v diskuzi. Z nich zde uvedu několik příkladů: agresivita, výbušnost, laskavost nebo schopnost logického uvažování, spektrum je ale opravdu široké a v současnosti ho celé ani neznáme, proto je důležité dělat i malé studie, jako je ta naše, které tuto souvislost pomáhají popsat.
Adéla Svobodová